Byty

Bytový dom Č. bytu Počet izieb Rozmer (m2) Cena bytu (s DPH)
Bytový dom Č. bytu Počet izieb Rozmer (m2) Cena bytu (s DPH)
Bytový dom Č. bytu Počet izieb Cena bytu (s DPH)
D2 1 3 66.15 Predané
D2 2 2 60.00 Predané
D2 3 2 55.98 Predané
D2 4 3 75.66 Predané
D2 5 2 46.51 Predané
D2 6 1 37.29 Predané
D2 7 3 66.15 Predané
D2 8 2 60.00 Predané
D2 9 2 56.11 Predané
D2 10 3 75.66 Predané
D2 11 2 46.51 Predané
D2 12 1 40.08 Predané
D2 13 3 66.15 Predané
D2 14 2 60.00 Predané
D2 15 2 56.11 Predané
D2 16 3 75.66 Predané
D2 17 2 46.51 Predané
D2 18 1 40.08 Predané
D2 19 3 66.15 Predané
D2 20 2 60.00 Predané
D2 21 2 56.11 Predané
D2 22 3 75.66 Predané
D2 23 2 46.51 Predané
D2 24 1 40.08 Predané
D2 25 4 77.29 Predané
D2 26 3 67.32 Predané
L1 1 4 89.59 Predané
L1 2 3 67.54 Predané
L1 3 2 52.33 Predané
L1 4 2 52.05 Predané
L1 5 2 52.34 Predané
L1 6 3 67.56 Predané
L1 7 1 33.81 Predané
L1 8 4 79.56 Predané
L1 9 4 89.59 Predané
L1 10 3 67.54 Predané
L1 11 2 52.33 Predané
L1 12 2 52.05 Predané
L1 13 2 52.34 Predané
L1 14 3 67.56 Predané
L1 15 1 33.81 Predané
L1 16 4 79.56 Predané
L1 17 3 80.25 Predané
L1 18 2 52.91 Predané
L1 19 3 80.25 Predané